Privacyverklaring


Bij Herba-Online doen we er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren.

In dit beleid wordt uitgelegd wanneer en waarom we persoonlijke informatie verzamelen over mensen die onze website bezoeken, hoe we deze gebruiken, de voorwaarden waaronder we deze aan anderen mogen bekendmaken en hoe we deze beschermen.

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen, dus bekijk deze pagina af en toe om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. We zullen ook per e-mail informeren wanneer dit document wordt gewijzigd. Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit beleid.

Vragen met betrekking tot dit beleid en onze privacypraktijken moeten per e-mail worden verzonden naar contact@herba-online.com of door te schrijven naar Avenue Van Kerm 1, 1170 Bosvoorde, België. U kunt ook bellen naar +32489779445.


Wie zijn we?

Wij zijn Sapiens BVBA, het bedrijf dat de website Herba-Online.com beheert. Ons bedrijf heeft geen dochterondernemingen en is gevestigd in Brussel, België.

U kunt per e-mail contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via contact@herba-online.com.


Hoe verzamelen we informatie over u?

Wij verkrijgen informatie over u wanneer u onze website gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u:

- Een account registreerd 
- Contact met ons opneemt over producten en diensten,

- Een online aankoop doet

- U abonneert zich op onze nieuwsbrief

- We krijgen ook informatie van derden via onze website (Google Analytics, Hotjar)


Welke soort informatie wordt er van u verzameld?

De persoonlijke informatie die we verzamelen, omvat uw naam, adres, telefoon, e-mailadres, IP-adres en informatie over welke pagina's worden geopend en wanneer.

Als u een product bij ons koopt, worden uw kaartgegevens niet door ons bewaard. Deze worden verzameld door onze externe betalingsverwerkers, die gespecialiseerd zijn in het veilig online vastleggen en verwerken van creditcard- / betaalkaarttransacties, zoals hieronder wordt uitgelegd.


Hoe wordt uw informatie gebruikt?

We kunnen uw gegevens gebruiken om:

- Om bestellingen die u heeft ingediend te verwerken;

- Om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten die u en ons zijn aangegaan;

- Uw mening of opmerkingen te kennen over de diensten die wij bieden;

- U op de hoogte te houden van wijzigingen in onze services;

- Je berichten sturen die je hebt aangevraagd en die mogelijk interessant voor je zijn. Deze kunnen informatie bevatten over campagnes, beroepsprocedures, promoties van de goederen en diensten van onze verbonden ondernemingen;

- Voor administratieve en zakelijke doeleinden

- Om ons bedrijf en onze website te verbeteren,

- Voor reclame en analytische doeleinden

We evalueren onze bewaartermijnen voor persoonlijke informatie regelmatig. We zijn wettelijk verplicht om bepaalde soorten informatie te houden om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. We zullen uw persoonlijke gegevens op onze systemen bewaren zolang als nodig is voor de betreffende activiteit, of zolang als is vastgelegd in een relevant contract dat u bij ons hebt.


Wie heeft toegang tot uw informatie?

Wij zullen uw informatie niet verkopen of verhuren aan derden.

Sapiens BVBA zal uw informatie niet delen met derden voor marketingdoeleinden.

Externe serviceproviders werken namens ons: we kunnen uw informatie doorgeven aan onze externe serviceaanbieders, agenten-onderaannemers en andere geassocieerde organisaties met het oog op het voltooien van taken en het verlenen van diensten aan u namens ons (bijvoorbeeld om u mailings te sturen). Als we echter externe serviceproviders gebruiken, maken we alleen de persoonlijke informatie bekend die nodig is om de service te leveren en we hebben een contract dat vereist dat ze uw gegevens veilig bewaren en niet gebruiken voor hun eigen directmarketingdoeleinden. We verzekeren u dat we uw gegevens niet zullen vrijgeven aan derden om deze te gebruiken voor hun eigen directmarketingdoeleinden, tenzij u ons hiertoe hebt gevraagd, of als we wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld door een rechterlijk bevel. of om fraude of andere misdrijven te voorkomen.

Productleveranciers van derde partijen waarmee wij samenwerken: Wij werken nauw samen met verschillende externe productleveranciers om u een reeks hoogwaardige en betrouwbare producten en services te bieden die zijn ontworpen om aan uw behoeften te voldoen. Wanneer u een of meer van deze producten raadpleegt of koopt, gebruikt de relevante externe productaanbieder uw gegevens om u informatie te verstrekken en hun verplichtingen uit te voeren die voortvloeien uit contracten die u met hen bent aangegaan. In sommige gevallen zullen ze optreden als gegevensbeheerder van uw informatie en daarom adviseren wij u hun Privacybeleid te lezen. Deze externe productaanbieders zullen uw informatie met ons delen die we zullen gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.


Wanneer u onze beveiligde online betaalpagina's gebruikt, wordt uw betaling verwerkt door een externe betalingsverwerker, die is gespecialiseerd in het veilig online vastleggen en verwerken van creditcard- / betaalkaarttransacties. Als u vragen heeft over beveiligde transacties, neemt u dan contact met ons op.


We kunnen uw persoonlijke gegevens aan derden overdragen als onderdeel van een verkoop van een deel of al onze bedrijfsactiviteiten en activa aan een derde partij of als onderdeel van een bedrijfsreorganisatie of reorganisatie, of als we verplicht zijn om informatie openbaar te maken of te delen uw persoonlijke gegevens om te voldoen aan enige wettelijke verplichting of om onze gebruiksvoorwaarden af ​​te dwingen of toe te passen of om de rechten, eigendommen of veiligheid van onze klanten te beschermen. We zullen echter stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten nog steeds worden beschermd.


Jouw keuzes

U hebt de keuze of u al dan niet informatie van ons wenst te ontvangen. Als u geen directe marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen over onze opwindende producten en diensten, dan kunt u uw keuzes selecteren door de relevante vakjes aan te kruisen die zich bevinden op het formulier waarop wij uw informatie verzamelen.

We zullen geen contact met u opnemen voor marketingdoeleinden via e-mail, telefoon of sms tenzij u het marketingvak hebt aangevinkt. We zullen geen contact met u opnemen voor marketingdoeleinden per post als u heeft aangegeven dat u niet wenst dat er contact met u wordt opgenomen. U kunt uw marketingvoorkeuren op elk moment wijzigen door contact met ons op te nemen per e-mail: contact@herba-online.com of telefonisch op +32476575601.


Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

Je hebt het recht:

- om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en om op de hoogte te blijven van het gebruik ervan

- om uw persoonlijke gegevens te corrigeren

- om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen

- om het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken

- om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens

- klagen bij een toezichthoudende autoriteit

- om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in te trekken

- om te vragen naar de overdraagbaarheid van de persoonlijke gegevens die u met ons hebt gedeeld


Hoe u uw informatie kunt openen en bijwerken

De nauwkeurigheid van uw informatie is belangrijk voor ons. We werken aan manieren om het voor u gemakkelijker te maken om de informatie die we over u hebben te beoordelen en corrigeren. Als u in de tussentijd het e-mailadres of de andere informatie die wij hebben niet correct of verouderd is, stuurt u een e-mail naar: contact@herba-online.com. Als alternatief kunt u telefonisch +32489779445 bellen.

U kunt uw gegevens ook direct op de volgende pagina bekijken:

https://herba-online.com/index.php?route=extension/information/gdpr_request

of verwijder al uw gegevens op deze pagina:

https://herba-online.com/index.php?route=extension/information/gdpr_forget_me


Veiligheidsmaatregelen om verlies, misbruik of wijziging van uw gegevens te voorkomen

Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt, ondernemen we stappen om ervoor te zorgen dat deze op een veilige manier worden behandeld. Alle gevoelige informatie (zoals wachtwoorden) wordt gecodeerd en beveiligd met de benodigde softwareversleuteling. Wanneer u zich op een beveiligde pagina bevindt, wordt een vergrendelingspictogram onder aan webbrowsers zoals Google Chrome of Microsoft Internet Explorer weergegeven.

Niet-gevoelige gegevens (uw e-mailadres, enz.) Worden normaal over het internet verzonden en dit kan nooit 100% veilig worden gegarandeerd. Als gevolg hiervan kunnen we, hoewel we ernaar streven uw persoonlijke gegevens te beschermen, de veiligheid van de informatie die u ons stuurt niet garanderen en doet u dit op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, doen we ons best om de beveiliging van onze systemen te waarborgen. Waar we een wachtwoord hebben gegeven (of waar u hebt gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze websites, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. We vragen je om je wachtwoord met niemand te delen.


Profiling

We kunnen uw persoonlijke gegevens analyseren om een ​​profiel van uw interesses en voorkeuren te maken, zodat we contact met u kunnen opnemen met informatie die voor u relevant is. We kunnen gebruik maken van aanvullende informatie over u wanneer deze beschikbaar is via externe bronnen om ons te helpen dit effectief te doen. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om fraude en kredietrisico's op te sporen en te verminderen.


Gebruik van 'cookies'

Zoals veel andere websites maakt onze website gebruik van cookies. 'Cookies' zijn kleine stukjes informatie die door een organisatie naar uw computer worden gestuurd en op uw harde schijf worden opgeslagen zodat die website u tijdens uw bezoek kan herkennen. Ze verzamelen statistische gegevens over uw browse-acties en patronen en identificeren u niet als individu. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies om uw landvoorkeur op te slaan. Dit helpt ons om onze website te verbeteren en een betere, meer persoonlijke service te bieden.

Het is mogelijk om cookies uit te schakelen door uw browservoorkeuren in te stellen. Neem voor meer informatie over het uitschakelen van cookies op uw computer contact met ons op via contact@herba-online.com. Het draaien van cookies kan resulteren in een verlies van functionaliteit bij het gebruik van onze website.


Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites die door andere organisaties worden beheerd. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze website, dus we raden u aan de privacyverklaringen op de andere websites die u bezoekt te lezen. Wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid en de praktijken van andere sites, zelfs als u deze bezoekt via links op onze website.

Als u bovendien via een site van een derde bent gelinkt aan onze website, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid en de privacybeleid van de eigenaren en exploitanten van die externe site en raden wij u aan het beleid van die externe site te controleren.


16 of jonger

We willen de privacy van kinderen van 16 jaar of jonger beschermen. Als u 16 jaar of jonger bent, vraag dan vooraf toestemming aan uw ouder / voogd wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt.


Uw informatie overbrengen buiten Europa

Als onderdeel van de diensten die u via deze website worden aangeboden, kan de informatie die u ons verstrekt, worden overgedragen aan landen buiten de Europese Unie ("EU"). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een van onze servers van tijd tot tijd in een land buiten de EU is gevestigd. Deze landen hebben mogelijk geen vergelijkbare wetgeving inzake gegevensbescherming voor België. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, stemt u in met deze overdracht, opslag of verwerking. Als we uw informatie op deze manier buiten de EU overdragen, zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat passende veiligheidsmaatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven zoals uiteengezet in dit beleid.


Als u onze diensten gebruikt terwijl u zich buiten de EU bevindt, kan uw informatie buiten de EU worden overgedragen om u van die diensten te kunnen voorzien.


Website opname

Onze website kan ook website-opnamediensten bevatten die muisklikken, muisbewegingen, scrollen op de pagina en eventuele tekst die in websiteformulieren is ingesloten opnemen. De verzamelde informatie omvat geen bankgegevens of gevoelige persoonlijke gegevens. Gegevens die op een dergelijke manier worden verzameld, zijn alleen voor intern gebruik. De verzamelde informatie wordt gebruikt om de bruikbaarheid van onze website te verbeteren en wordt opgeslagen en gebruikt voor geaggregeerde en statistische rapportage. We gebruiken de volgende opnametool: https://www.hotjar.com/


Herziening van dit beleid

We houden dit beleid regelmatig in de gaten. Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 16 mei 2018.