ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op het verkopen van alle producten (hierna "Producten"), die worden aangeboden op deze website (hierna: "Site '), de uitgever is" Sapiens SPRL, Van Kermlaan, 1, 1170 Bosvoorde, Tel: +32 476 57 56 01". BTW: BE 0678.946.649. Het plaatsen van een bestelling houdt de volledige acceptatie door de klant, de volledige voorwaarden van de site, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

ARTIKEL 2 - PRODUCTEN

De producten aangeboden op deze website zijn het onderwerp van klinische proeven geweest om de doeltreffendheid en de veiligheid van te bewijzen. Alle eigenschappen van elk product worden opgenomen door de Klant. Foto's geplaatst op de website zijn niet de aansprakelijkheid van de verkoper.

ARTIKEL 3 - PRIJZEN AANBIEDINGEN

De Promo aanbiedingen zijn alleen geldig in de dubbele limiet dat ze online en beschikbaar zijn. De extra prijzen op deze website zijn in euro's genoteerd inclusief alle belastingen, exclusief verzendkosten of bepaling (zie artikel 7) en kunnen veranderen in de loop van het jaar, op voorwaarde dat de bestelde producten betaald worden aan de prijzen tijdens de bestelling.


ARTICLE 4 – DE BESTELLING

De bestelling wordt gematerialiseerd door te klikken op de knop "winkelmandje bevestigen". Door zijn bestelling te bevestigen en op de knop "afrekenen" te klikken, verklaart de klant het accepteren als het geheel van deze verkoopvoorwaarden. De bestelling van de klant is onderworpen aan een ontvangstbewijs, waarin de details van de bestelling, aan de klant verzonden worden op het opgegeven e-mail adres. Deze erkenning zal het exacte bedrag in rekening brengen en de wijze van levering van de bestelling opgeven. Verkoper behoudt zich het recht om elke bestelling te annuleren van een klant met wie er een achterstand van betaling of een geschil over de betaling van een eerdere bestelling is, of om een ​​andere gegronde reden in het bijzonder het nemen van de ongebruikelijke aard van de opdracht.

ARTIKEL 5 - BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN

Het aanbod van producten op de website zijn alleen geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. In geval van onbeschikbaarheid van het product na het plaatsen van de bestelling, moet de verkoper de klant  informeren, binnen 8 dagen, en om de wachttijd te geven voor het ontvangen van dit product. Klant wil, in dit geval, de mogelijkheid tot het aanvragen van de annulering van de bestelling (betaling via overschrijving op rekening van de cliënt wordt gebruikt voor de betaling van de bestelling binnen 15 dagen) of de uitwisseling van zijn bestelling contact op met de verkoper via e-mail: info@herba-online.com

ARTIKEL 6 - BETALING

6.1. Betaling methodes

De klant kan de bestelling betalen door één van de betaalmethodes aangeboden op de website te gebruiken. De betaling van de aankopen op de website wordt uitsluitend gebruikt in Euro's. Online betalen met kredietkaart is volledig veilig.

Eigendomsvoorbehoud: De producten blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs van de Klant. De persoonlijke gegevens en persoonlijke informatie over u zijn nodig om uw bestelling en onze handelsbetrekkingen te beheren. Zij kunnen aan bedrijven die een bijdrage leveren aan deze relaties, zoals degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de diensten en orders voor het beheer, de uitvoering, de verwerking en de betaling worden verzonden.

Deze informatie en gegevens worden ook opgeslagen voor veiligheidsredenen, de wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen, om de diensten die wij aanbieden te verbeteren en de informatie die we u sturen te personaliseren. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, hebt u het recht op toegang en rectificatie en verzet van persoonlijke gegevens over u.

Gewoon schrijven naar Customer Service, met vermelding van uw naam, e-mailadres en indien mogelijk uw klant referentie. Volgens de geldende regelgeving, moet uw aanvraag worden ondertekend en vergezeld van een kopie van een identiteitskaart voorzien van uw handtekening en het adres waar u het antwoord moet bereiken. Een antwoord zal dan binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek worden toegezonden. Onze website is ook ontworpen in het bijzonder aandacht voor de behoeften van onze klanten. Dit is een reden waarom we gebruik maken van cookies. De cookie is ontworpen om uw aanwezigheid op onze site aan te geven.

Cookies zijn daarom alleen voor het doel van het verbeteren van de persoonlijke service die is voor jou. Uw gegevens worden niet verkocht aan derden.

6.2. Veiligheid Kaartbetalingen 

De transacties gaan via de website van Mollie, Stripe of Paypal en geen enkel informatie over de betaalkaarten wordt bewaard bij herba-online.com.

ARTIKEL 7 - LEVERING

7.1. Levering Termen


De producten worden geleverd aan de shipping-mailadres dat tijdens het bestelproces werd geïntroduceerd. Het is aan de klant om alle correcte bestelling details te geven voor een goede levering. Indien de klant niet aanwezig is bij de aflevering van het pakket door de vervoerder, moet hij zelf de nieuwe levering organiseren of het pakker afhalen bij een bepaald afhaalpunt. Levering duurt gemiddeld 2 werkdagen na de betaling van de bestelling online en maximum binnen de volgende zes werkdagen. De verzendkosten of het ter beschikking gesteld worden zijn voor de klant . De leverdatum kan worden verlengd op verzoek van hetzij van de klant of de verkoper voor een periode van zeven dagen en het zal de deadline voor de levering van het product te worden besteld, behalve in geval van overmacht ingeroepen door de verkoper. Na deze termijn, kan de klant de verkoper contacteren via e-mail, haar besluit om de bestelling te annuleren  waarin het volledige bedrag betaald binnen 30 dagen betaald moet worden.


7.2. Ruil of terugbetaling Termen

In het geval van niet-naleving van de gekregen product en bestelde product, of in geval van schade als gevolg van vervoer omstandigheden die door de klant op de dag van ontvangst van het pakket werd gemerkt, zal de verkoper het product ruilen of terugbetalen. De klant moet de verkoper op de hoogte houden via e-mail, met vermelding of zij/hij het product wilt ruilen of een terugbetaling wilt krijgen door het invullen van het claimformulier beschikbaar op de website.

Op voorwaarde dat geleverde product wordt teruggegeven aan de verkoper in de originele verpakking en in perfecte staat op het adres gegeven aan de klant via e-mail, zal het een uitwisseling of terugbetaling binnen 10 dagen zijn na de ontvangst. Het product zal worden uitgewisseld met een strikt identiek product in de voorraden, of als het product niet meer beschikbaar is, een vergelijkbaar product. Als de wensen van de klant, zal het geretourneerde Product aan de verkoper worden terugbetaald, evenals de scheepvaart, zo spoedig mogelijk, als de aansprakelijkheid van de Verkoper is gevestigd.


ARTIKEL 8 - HET HERROEPINGSRECHT

De consument heeft een periode van zeven dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder enige reden of boetes te betalen, behalve, in voorkomend geval, de kosten van de terugkeer. De consument kan deze termijn in het geval het gelijktijdig kon bewegen en waar hij nodig heeft om een ​​onmiddellijke dienstverlening en noodzakelijke leefomstandigheden roepen af ​​te zien. In dit geval zou het blijft zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder enige reden of boetes te betalen. De in de vorige paragraaf genoemde termijn gaat in vanaf de ontvangst van de goederen of aanvaarding van het aanbod van diensten. Wanneer de verstrekte informatie niet is verstrekt, wordt de termijn voor de uitoefening van het herroepingsrecht verlengd tot drie maanden. Wanneer het verstrekken van dergelijke informatie plaatsvindt binnen drie maanden na de ontvangst van de goederen of aanvaarding van het aanbod, loopt ze het in de eerste paragraaf genoemde termijn van zeven dagen. Wanneer de periode van zeven dagen afloopt op een zaterdag, zondag of een feestdag of een vakantie, wordt deze verlengd tot de volgende werkdag.


ARTIKEL 9 - GARANTIE EN VERANTWOORDELIJKHEID

De klant heeft de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken. Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schending van het contract in het geval van een tekort ( tijdelijke of permanente) onbeschikbaarheid van het product, of in geval van overmacht, storing of gehele of gedeeltelijke staking van de postdiensten en transport en / of communicatie. De Verkoper is niet aansprakelijk voor alle schade als gevolg van deze; bedrijfsschade, winstderving, verlies van opportuniteit, schade of kosten zijn.

ARTICLE 10 – INFORMATICA EN VRIJHEID

De gegevens die door de klant bij het plaatsen van de bestelling worden ingegeven, zijn verwerkt door de computer en zijn vereist voor de oprichting van het contract. De klant heeft het recht zich te verzetten tegen, op de toegang tot en het veranderen van gegevens waarover de verkoper, maar ook service providers die hij zou gebruiken, zou beschikken. Om het recht uit te oefenen, moet de klant hun verzoek sturen naar contact@herba-online.com

ARTIKEL 11 - WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Gezien de mogelijke ontwikkeling van de site, de Verkoper behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden aan te passen of te wijzigen op elk moment. De nieuwe algemene voorwaarden van de verkoop wordt in voorkomend geval, aan de Klant meegedeeld door online modificatie en zal alleen van toepassing op bestellingen die na de wijziging.